Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – GDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το sneakerkids.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης, αρ. 31, Τ.Κ. 163 45, τηλέφωνο επικοινωνίας: +302109945700 & ηλεκτρονική διεύθυνση: sneakerkidsgr@gmail.com (Α.Φ.Μ. 078363070 – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης).

Η επιχείρηση μεριμνά κατωτέρω για τους όρους που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως ιδιοκτήτριας του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sneakerkids.gr προς εσάς που τυχόν θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων που επιθυμείτε από το άνω ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του sneakerkids.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων πώλησης από απόσταση.

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Η χρήση και η περιήγηση σας στην ηλεκτρονική σελίδα sneakerkids.gr, συνεπάγεται την κατανόηση, την ρητή και ανεπιφύλαχτη συναίνεση και συγκατάθεση καθώς και την αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί ή να αναβαθμίζει το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, πάντοτε σε συνάρτηση με την ισχύουσα Νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης ή αναβάθμισης των παρόντων όρων χρήσης το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά. Οι όποιες τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας. Εξυπακούεται ότι τυχόν αλλαγή κλπ των όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις εν λόγω τροποποιήσεις, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων αποτελούνται από την αξία του προϊόντος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των τιμών μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε σύγκριση με αυτές που υπάρχουν στο φυσικό κατάστημα. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενδεικτικές.

Υποχρεώσεις των Χρηστών.

Ο Χρήστης πρεπει να δηλώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του και να δηλώνει ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς ο ίδιος έχει την ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνει. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα sneakerkids.gr για:

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και συνιστά παράβαση Νόμου,

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το Νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή αλλοίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

- ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

- συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες.

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται αστικά και ενδεχομένως ποινικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο μας, αναγόμενη στην αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας μας. Η επιχείρησή μας δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της προς αυτόν και ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουμε.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR.

Το sneakerkids.gr δεσμεύεται ρητά για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει καμία απολύτως πληροφορία για τα προσωπικά του στοιχεία. Ορισμένα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως όνομα, τηλέφωνο, e-mail, κλπ, ζητούνται για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διαδικασία και την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Η επιχείρησή μας σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως ισχύει.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρησή μας δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας ώστε να μπορούν να παραδοθούν από το μεταφορέα σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο.

Σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η παραγγελία και αγορά προϊόντων που επιθυμείτε από εμάς. Συγκεκριμένα, για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που χρειαζόμαστε είναι:

- το όνομα, επίθετο και το φύλο σας, έτσι ώστε να γνωρίζει ο υπάλληλος που κάνει την παράδοση σε ποιόν πρέπει να παραδώσει

- τη διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να μπορείτε να παραλάβετε εκεί, όπου θα υποδείξετε.

- τον αριθμό τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, αναφορικά με την παραγγελία σας

- τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, αναφορικά με την παραγγελία σας

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της επιχείρησής μας.

(β) κατόπιν δικής σας συναίνεσης και συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία προσωπικά στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

- για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και προσφορών θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail). Με την εγγραφή σας και την συνακόλουθη σχετική συναίνεση και συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις και προσφορές μας που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, κ.α.)

- για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Με την δημιουργία λογαριασμού μέλους σύμφωνα με τα παραπάνω και την συνακόλουθη σχετική συναίνεση και συγκατάθεση σας, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα του λογαριασμού σας. Έτσι αποκτάτε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μια παραγγελία.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η επιχείρηση ενημερώνει ότι στοιχεία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών της εταιρείας, όταν αυτά συνιστούν προσωπικά δεδομένα και έχουν δοθεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένης αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής με την επιχείρηση, μπορούν να χρησιμοποιούνται, σε συμφωνία με το άρθρο 95 του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) και τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το άρθρο 11 του Ν.3471/2006 για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, δεδομένου ότι στον καταναλωτή παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο και δωρεάν τρόπο, στη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα, και μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είχε εξαρχής διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση. Δίδεται πάντοτε, στο πλαίσιο της δυνατότητας άσκησης όλων δικαιωμάτων κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) από το υποκείμενο των δεδομένων, η δυνατότητα της εναντίωσης στην συγκεκριμένη επεξεργασία δια της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) από την συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία μπορεί να επιλεγεί σε κάθε σχετική επικοινωνία της εταιρείας με τον καταναλωτή.

Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών. 

Στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, εφ’ όσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η επιχείρησή μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της, πέραν των τελευταίων 4ων ψηφίων του αριθμού των καρτών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση αν χρειαστεί.

Ποιοι είναι οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

- η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και, γενικά, όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται, για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.

- η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

- η συναίνεση και συγκατάθεση που παρέχετε πάντοτε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, να συμμετέχετε σε έρευνα ικανοποίησης, να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ.

Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα σας.

Η επιχείρησή μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης, όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς τους ίδιους σημεία παραλαβής.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

- Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές αυτές διατάξεις.

- Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

- Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποτεδήποτε. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έλαβε χώρα πριν από αυτήν. 

- Επίσης, διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε εσείς και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στην επιχείρηση αποστέλλοντάς μας σχετικό e - mail (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sneakerkidsgr@gmail.com

Διαχείριση από μέρους των χρηστών των δεδομένων τους.

Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διορθώσετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασμού σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την αποστολή newsletters, εφ’ όσον το επιθυμείτε. Έτσι, όμως, δεν θα λαμβάνετε τις προσφορές μας.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και ενημέρωσή τους.

Εφ’όσον διαθέτετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr της επιχείρησης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του προφίλ σας και να τα αλλάξετε ή να τα διορθώσετε, εφ’όσον το επιθυμείτε.

Διαγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας, στέλνοντάς μας e-mail (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sneakerkidsgr@gmail.com.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορείτε να εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του λογαριασμού που τυχόν διαθέτετε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram). Σε αυτήν την περίπτωση, μας παρέχετε σχετική εξουσιοδότηση για να αποκτήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία σας από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία σας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Στην ιστοσελίδα μας μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων. Ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουμε για άλλους διαδικτυακούς τόπους και παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για την πολιτική απορρήτου του κάθε ιστότοπου.

Δικαίωμα καταγγελίας.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1 – 3, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dpa.gr).

Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως όνομά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας καθώς και cookies.

To ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς για συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όταν συμμετέχετε διαγωνισμούς και μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία τους. Επίσης, μπορούμε να τα συλλέξουμε με τη χρήση cookies, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή στα δεδομένα αυτά.

Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη καλύτερη αγοραστική σας εμπειρία (άμεση παράδοση προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με βάση τις ανάγκες σας).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες κατά την πλοήγησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με τράπεζες και χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες δεν αποθηκεύονται. Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr καταβάλλει και θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς σήμερα, για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία συμπεριλαμβάνει μία διαδικασία, κατά την οποία οι πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν χρήστη σε έναν εξυπηρετητή κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται μόνο από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται και από έναν μηχανισμό, ο οποίος εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά την μεταφορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL 256-bit (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παρέμβαση τρίτων προσώπων σε αυτές, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω του Διαδικτύου.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Γι’ αυτό έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Όταν μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα ή όταν εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας.

4. COOKIES.

Τι είναι τα Cookies.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies. 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site (ιστεοσελίδα). Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας σας. Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε cookies και για την πρόληψη απάτης. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Με την περεταίρω χρήση της ιστοσελίδας του καταστήματός μας αποδέχεστε την χρήση cookies.

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Ανώνυμα στατιστικά.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google για να συλλέγουμε στατιστικά χρήσης της σελίδας ώστε να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Αυτά η υπηρεσία είναι απολύτως ανώνυμη και χρησιμοποιεί cookies. Αν, παρ’ όλα αυτά δεν το θέλετε αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τη Google να μη σας περιλαμβάνει στα στατιστικά της, στη σελίδα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Καλάθι και σύγκριση προϊόντων.

Χρησιμοποιούμε cookies στη σελίδα μας για να αποθηκεύσουμε τα προϊόντα στο καλάθι σας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό και να τα βρίσκετε εύκολα, όποτε ξαναμπαίνετε στη σελίδα. Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για τα προϊόντα που επιλέγετε για να συγκρίνετε, καθώς και για προσωποποιημένες διαφημίσεις. Στόχος όλων είναι η δική σας διευκόλυνση στην χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr  έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Οποιαδήποτε αναφορά ή δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links, hypperlinks, κλπ), γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση σας. Ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουμε για τους εν λόγω δικτυακούς τόπους.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Χρήστη – Πελάτη.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (όνομα χρήστη/email) και ο προσωπικός σας μυστικός κωδικός (password), αμφότεροι οι οποίοι δημιουργούνται από τον ίδιο το Χρήστη, είναι μοναδικοί, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την είσοδό του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sneakerkids.gr και δεν τους γνωρίζει η επιχείρησή μας. Κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον προσωπικό σας μυστικό κωδικό ασφαλείας (password), όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία ασφαλούς password.

Αυτόματη Αποσύνδεση.

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για εκατόν ογδόντα (180) λεπτά, γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr, εκτός από την περίπτωση στην οποία ο χρήστης έχει τσεκάρει την επιλογή "Αποθήκευση Στοιχείων" κατά το login (οπότε ο χρόνος αυτός επεκτείνεται σε 30 ημέρες).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall).

Η πρόσβαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr (server) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση.

Η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Όλες οι σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος προστατεύονται από κρυπτογράφηση SSL-256 bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Αυτό σημαίνει πως όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και των servers μας δεν είναι προσβάσιμη σε κανέναν άλλο.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

H επιχείρηση δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα υπό την επιφύλαξη τυχόν εκ παραδρομής λαθών ή λαθών που έχουν προκύψει λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Στοιχεία για το κάθε προϊόν μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα. Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο sneakerkids.gr υπάρχουν ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητά τους.

Περιορισμός Ευθύνης.

Η επιχείρησή μας δεν δύναται να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό.

Η επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν ύπαρξη τυπογραφικών λαθών που υπάρχουν στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τα οποία τυχόν λάθη εκ παραδρομής υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων - υπηρεσιών.

Εφ’ όσον διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή κάποιου προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα μπορείτε είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που υπάρξουν τεχνικά προβλήματα ή διακοπές στον διαδικτυακό της τόπο.

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – COPYRIGHT.

Τα ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr και όλο ανεξαιρέτως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, υπηρεσίες, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, κλπ), εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της άνω επιχείρησης και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει η σχετική έγγραφη άδεια της επιχείρησης.

Απαγορεύεται ρητώς το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής, μετάδοσης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους χρήστες ή από οποιονδήποτε άλλο, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια μας.

Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται ρητώς η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου από τους χρήστες σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) προσωρινά για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση με σκοπό την απλή ανάγνωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΓΟΡΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος sneakerkids.gr θα παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία και τα βήματα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Θα λάβετε χρήσιμες συμβουλές για τον εντοπισμό και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας (πχ σχετικά με το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται e-mail (επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας σας, και, εν συνεχεία, θα αποστέλλεται επόμενο e-mail, με το οποίο θα ενημερώνουμε για την αποστολή της παραγγελίας.

Φροντίστε να έχετε συμπληρώσει σωστά το κινητό σας τηλέφωνό κατά την παραγγελία προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας η μεταφορική εταιρεία.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) Courier Center και είναι ΔΩΡΕΑΝ για αγορές άνω των τριάντα εννέα Ευρώ (39€). Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει τρόπο πληρωμής με αντικαταβολή τότε η χρέωση της αντικαταβολής είναι Δωρεάν. Για παραγγελίες κάτω των τριάντα εννέα Ευρώ (39€), το κόστος είναι πέντε Ευρώ (5€). (Εξαιρούνται περίοδοι προωθητικών ενεργειών με Δωρεάν Μεταφορικά).

Οι παραδόσεις των παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr προς τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς πραγματοποιούνται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους παραγγελίας και αποστολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο sneakerkidsgr@gmail.com ή τηλεφωνικά στο +302109945700 από τις 10:00-14:00/17:00-20:00.

Χρόνος Παράδοσης.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, η αποστολή πραγματοποιείται άμεσα και η παράδοση στον πελάτη πραγματοποιείται σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών για τα μεγάλα αστικά κέντρα και 3-7 εργάσιμες ημέρες για τις δυσπρόσιτες περιοχές. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες» από την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει.

(*) Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως: μη άμεση διαθεσιμότητας του προϊόντος, ειδικής επεξεργασίας, απεργίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιριών, αργιών, εορτών κλπ.

(*) Για παραγγελίες που έχουν γίνει με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η καταβολή των χρημάτων από την τράπεζα.

Καθυστέρηση Παραγγελίας.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 10:00-14:00) στο τηλέφωνο +302109945700 και να μας αναφέρετε το περιστατικό.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ.

Περίοδος αλλαγής των προϊόντων οι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της αγοράς τους.

Οι επιστροφές χρημάτων των προϊόντων που είναι σε Προσφορά δεν πραγματοποιούνται.

Αλλαγές σε προϊόντα προσφοράς γίνονται μόνο με προϊόντα προσφοράς.

Οι επιστροφές όλων των προϊόντων (εκπτωτικών και μη) στις οποίες ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή στο νούμερο ή κάποιο άλλο προϊόν γίνονται με δική του επιβάρυνση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι αυτή να γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αγοράς, να υπάρχει οπωσδήποτε άθικτη η αρχική συσκευασία (με χαρτιά, ταμπελάκια κλπ) και να έχετε απαραιτήτως στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά (+30 210-9945700) Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 14:00/17:00-20:00, είτε με e-mail (sneakerkidsgr@gmail.com) για περισσότερες πληροφορίες.

Από Το Φυσικό μας Κατάστημα “CROCODILINO” Λεωφόρος Ειρήνης 31-Ηλιούπολη Αττικής, Τ.Κ. 163 45, +30 210 9945700 Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00/17:00-20:00.

Λανθασμένες Αποστολές.

Σε περίπτωση που το εμπόρευμα που παραλάβατε δεν συμπίπτει με το ακριβές προϊόν της παραγγελίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την επιχείρηση στο: +30 210 9945700 το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Στη συνέχεια θα πρέπει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να έχετε πραγματοποιήσει και την αποστολή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δεν σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει να επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: +30 210-9945700, αναφέροντας και το λόγο της ακύρωσης.

Το αίτημα πρέπει να καταχωρηθεί εντός τριών (3) ημερών και να έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή μέσα στις επόμενες δεκατέσσερις (14) ημέρες από την έγκριση του αιτήματος.

Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν πράγματι δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα επικοινωνήσει η επιχείρηση μαζί σας για την αλλαγή.

Τα προϊόντα και η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα: Απόδειξη λιανικής πώλησης και άλλα συνοδευτικά όπως ετικέτες - διακριτικά σήματα μέσα στη συσκευασία - κουτί κλπ.

Σημείωση: Από την Πολιτική Αλλαγών μας εξαιρούνται οι ενότητες «Κάλτσες & "Αξεσουάρ», αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής μετά το πέρας της παραγγελίας για λόγους υγιεινής.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας πριν την αποστολή και παράδοση στη συνεργαζόμενη με την επιχείρηση εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), θα πρέπει να έχετε επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο +30 210 9945700 Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 14:00/17:00-20:00, είτε με e-mail (sneakerkidsgr@gmail.com), αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας.

11. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr είναι οι ακόλουθοι:

α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ.

Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro. Για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα, πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα τα στοιχεία της κάρτα σας (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CCV). Είναι απαραίτητο ο αγοραστής να είναι ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.

Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτα και ανάλογα με τις δυνατότητες που αυτή σας παρέχει.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

 

β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ.

Ισχύει για αποστολές εντός Ελλάδος και η χρέωση της αντικαταβολής είναι δωρεάν.

γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με κατάθεση σε έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Ονομα Δικαιούχου: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

IBAN : GR0502603200000200200751908.

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ονομα Δικαιούχου: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ.

IBAN: GR32 0171 0400 0060 4014 9090 731.

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Α.Ε.

Oνομα Δικαιούχου: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

IBAN: GR8501404630463002002003324.

Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία παραμένει σε κατάσταση «αναμονής» μετά την καταχώρησή της, μέχρι να επιβεβαιώσουμε την κατάθεση του ποσού σε έναν από τους άνω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η κατάθεση θα πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε και υποχρεωτικά από το όνομα, στο οποίο έχει γίνει η παραγγελία ή από τον ακριβή αριθμό της παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε στο ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr.

Σημείωση: Το ποσό που θα λαμβάνεται και θα εισπράττεται από την επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνεί με την ακριβή αξία της παραγγελίας. Για αυτό ακριβώς το λόγο όλα τα τυχόν έξοδα μεταφοράς από τράπεζα σε τράπεζα, καθώς και όλα τα τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες θα πρέπει να επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα και μόνο.

δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ:

Το Φυσικό μας Κατάστημα “CROCODILINO” Λεωφόρος Ειρήνης 31, Ηλιούπολη Αττικής, T.K. 163 45, τηλ.: +30 2109945700.

12. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTERS).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα sneakerkids.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν να πληροφορούνται για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, κλπ, με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newlsetters) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης θέλει να σταματήσει να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες – ενημερώσεις, μπορεί να το κάνει εύκολα επικοινωνώντας στο e – mail: sneakerkidsgr@gmail.com.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.

Εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά και μόνα αρμόδια Δικαστήρια για τυχόν διαφορές της εν λόγω σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και των Χρηστών από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός της “sneakerkids.gr” ορίζονται τα Δικαστήρια της Πόλεως των Αθηνών.

Pre-loader